AAF Flanders SuperFlow 24 är ett V-ställt HEPA-filter (99,99 % vid partikelstorlek 0,30 mikrometer) som specialutformats för tillämpningar med höga luftflöden som kräver HEPA-effektivitet vid ett mycket lågt tryckfall. SuperFlow 24 kan användas i system med lufthastigheter på 600 fpm och ett tryckfall på 0,036 psi.

Produktutformning

SuperFlow 24-filtren tillverkas av våtlagd mikrofin glasfibermedia. Mediet får små veck med separatorer av smältlim och v-ställs. Det finns tolv separata fibermedia med små veck på alla fyra sidorna av ramen som fästs med tvåkomponents polyuretan. Ramen består av stål med galvanneal-beläggning, eller rostfritt stål och utgörs av vertikala stöttor i samma material. De vertikala stöden fästs i ramen utan mekaniska fästen. De vertikala stöden fungerar som tätningsyta för fibermediet med små veck.

Produktalternativ

SuperFlow 24-filtren finns i aluminium, stål med galvanneal-beläggning eller i rostfritt stål och har packningar eller geltätning. SuperFlow 24-filtren är UL 900-klassificerade.

Packning

Filterpackningen består av svart neopren i storleken ¼″ x ¾″ (6 x 19 mm) som fästs i ramen med ett fästmedel. Packningens kopplingar är laxade för att säkerställa att inga partiklar tränger igenom packningen. Filtret har utformats för att monteras i AAF Flanders frontmatade ram B-1 eller filterhuset med geltätning C-3 och Surelock-B-hus med sidoåtkomst.

Geltätning

Filterpackningen är AAF Flanders BluJel® som fyllts i en kanal runt ramens yttre kant. Geltätningens utformning ger största möjliga tätningsförmåga mellan filtret och hållaren. Filtret har utformats för att monteras i AAF Flanders frontmatade ram A-4 eller filterhuset med geltätning C-4.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren