Product Overview

  • Finns i effektivitetsklasserna ≥ 99,95 % och ≥ 99,995 % för MPPS (H13 och H14 enligt SS-EN1822-1:2009)
  • Lösning för höga luftflöden upp till 5 000 m3/timme med AAF:s unika filtreringsteknik ePTFE
  • Optimerad kontamineringskontroll för partiklar för förbättrad luftkvalitet i kritiska miljöer
  • Ökade hållbara prestanda med upp till 50 % energibesparingar och helt brännbara ABS-plastramar
  • Hög driftstabilitet tack vare låg skaderisk för filtermediet och stabil ramkonstruktion
SS-EN 1822
  • H13
  • H14
Filterdjup
  • 292 mm
Specialstorlek finns att få
  • Nej
Max driftstemperatur
  • 70˚C
Frivillig

Stort värde

MEGAcel III-filtret har utvecklats för att hantera höga luftflöden upp till 5 000 m3/timme på ett säkert sätt för intag, utlopp och cirkulationsluft. Vanliga användningsområden är ventilationsanläggningar för känsliga utrymmen, som läkemedel, livsmedel eller dryck, och områden där man hanterar farliga material som asbest. Filtrets exakta v-form optimerar filtreringsytan vilket ger en hög stofthållningsförmåga och renhetsgrad i luften. MEGAcel III-filtret består även av ABS-plast för enkel installation vilket även innebär att det är helt brännbart.

MEGAcel III-luftfiltret med hög kapacitet har AAF:s egna filtreringsteknik ePTFE. Tack vare den jämna mediesammansättningen med fina fiber i nanometerstorlek har detta filter förbättrat uppsamlingseffektiviteten av partiklar samtidigt som det ger ett mycket lågt driftmotstånd. MEGAcel III-filtret ger stöd för optimering av luftkvalitet i kritiska områden och ger en lägre energiförbrukning under hela filtrets livslängd.

Tack vare filtrets höga kapacitet krävs färre luftfilter för att hantera samma luftvolym, jämfört med andra HEPA-filter i samma storlek med lägre kapacitet. Filtret tar inte tar så stor plats och installationstiden förkortas avsevärt. Driftsstabiliteten säkerställs genom den överlägsna mekaniska hållfastheten i filtrets ePTFE-membranmedia. Tillsammans med den stabila ramkonstruktionen ger MEGAcel III-filtret förbättrad filtreringstillförlitlighet och minskad risk för fel, vilket optimerar den förväntade livslängden. Processprestanda ökar vilket innebär att betydande besparingar i livscykeln kan genomföras.

Jämn luftkvalitet

MEGAcel III-filtret ger hög luftkvalitet för att optimera kontamineringskontroll och uppfylla de hårda kraven för renrumsmiljöer.
 

Har du frågor?