Product Overview

 • Finns i effektivitetsklasserna ≥ 99,995 % och ≥ 99,99995 % för MPPS (H14 och U16 enligt SS-EN1822-1:2009)
 • Patentsökt, polymerbaserat, dubbel densitet, expanderade membran i polytetrafloreten - ePTFE 
 • HEPA-filtret av minipleat-typ med lägsta tryckfallet på marknaden
 • Veckade media i storlekarna 35 mm och 50 mm
 • Ram i rostfritt stål eller anodiserad strängpressad aluminium
 • Tätning med gel, packning eller egg
 • TM Hood (terminalmodul) tillgänglig
 • Termoplastiska smältseparatorer

AAF Internationals ePTFE-teknik – Dagens alternativ till ömtåliga HEPA-filter av mikroglas

MEGAcel II minipleat HEPA-filter har en beprövad hållbarhet och är kompatibel med olefinplast, har hög och effektiv partikelfiltrering och det lägsta tryckfallet för att uppfylla kraven vid läkemedelstillverkning. Filtret är det bästa valet i krävande miljöer och sparar både tid och pengar samtidigt som det minskar risken för kontaminering och invasiva oplanerade driftstopp. MEGAcel II har den lägsta totala ägandekostnaden av alla minipleat HEPA-filter och kommer att bidra till att skydda miljön, minska din verksamhetsrisk och optimera dina utgifter som rör ren luft.

Bevisad tillförlitlighet med enastående prestanda

 • MEGAcel II is har utformats för att öka användningen av renrum och minska riskerna som är kopplade till läkemedelstillverkning
 • Läkemedelsklassad ePTFE-media har visat sig vara mer hållbar än mikroglas och ge överlägsna prestanda
 • Överlägsen hållbarhet och draghållfasthet, 84 gånger bättre än mikroglas
 • Kemisk beständighet minskar nedbrytningen av media i mycket korrosiva miljöer
 • Enastående vattentålighet jämfört med ultrafint mikroglas
 • Extremt låg avgasning av kemiska komponenter, vilket ger den renaste luften med hög kvalitet
 • Minipleat HEPA-filtret med det lägsta tryckfallet på marknaden som minskar energiförbrukningen och ger stora besparingar
 • MEGAcel II- och ePTFE-media är tillverkade, testade och förpackade i rena anläggningar enligt ISO 7 för att säkerställa högsta renhet, kvalitet och överensstämmelse

Branschledande hållbarhet

Oberoende tester har visat att MEGAcel II HEPA-filter med ePTFE Media-tekniken har överlägsen mekanisk hållfasthet jämfört med filter med vanliga media av ultrafint mikroglas.


Den överlägsna mekaniska hållfastheten kännetecknas av en hög draghållfasthet, bra sprängtryck och nötningshållfasthet. Tekniken ePTFE gör att mediet behåller sin stabilitet med hög hållfasthet mot eventuella skador, som olyckshändelser vid hantering eller vid installation. Detta innebär att risken för problem med filtermediet minskas och att fiberpartiklar som kan orsaka kontaminering i luftflödet undviks. Detta gör också att risken för att kontaminanter når renrumsmiljöer minskar. Även skydd för sterila produkter och renrumspersonal optimeras. Förbättringar av det kvalitativa riskhanteringssystemet för kritiska tillämpningar säkerställer en kontinuerlig tillförsel av kvalitetsprodukter och lägre felfrekvens.


Minska riskerna vid drift

Läkemedelsindustrin räknar med att 77 % av driftstoppen vid tillverkning kan hänföras till fel på utrustning och miljöproblem. Driftstoppen kan bero på HEPA-filter som inte fungerar. Vanliga HEPA-filter slutar ofta att fungera på grund av någon form av kontakt i kombination med dålig mekanisk hållfasthet hos filtret. Åtgärderna som krävs vid dessa fel omfattar reparation/byte av HEPA-filtret, certifiering av reparationen eller installationen, undersökning av eventuellt kontaminerad produkt, samt att skapa en riskbedömningsrapport. För att effektivt hantera riskerna och kostnaderna med en lyckad drift krävs HEPA-filter med mycket högre draghållfasthet och motståndskraft mot kemisk nedbrytning, för att på så sätt förhindra för tidiga läckage och fel.

Öka tillgängligheten

Medan FDA:s riktlinjer för provning kräver certifierade läckagetester av kritiska rum två gånger per år, räcker det med en gång per år för icke-kritiska rum. Med den extremt höga draghållfastheten och hållbarheten hos det veckade ePTFE-filtermediet som är 84 gånger starkare än mikroglas kan områden med ISO 7 och 8 testas en gång per år. Längre tid mellan certifieringarna innebär lägre exponering av polyalfaolefin för geltätningen (gelnedbrytning), lägre arbetskostnader och längre drifttid.

Test av MEGAcel II med diskret partikelräknare

Med AAF:s nya ePTFE Media-teknik kan MEGAcel II-filter nu skannas med fotometern som är industristandard vid normala aerosolkoncentrationer, samt med diskret partikelräknare med låga aerosolkoncentrationer.

MEGAcel II-filtret har ePTFE Media.Teknik-mediet med dubbel densitet som specialutvecklats för att bibehålla lika mängder aerosol med samma eller lägre tryckfall som för ultrafint mikroglas. De dubbla ePTFE -lagren gör att allt mindre fasta partiklar kan samlas upp.


Oberoende laboratorietester har visat att MEGAcel II-filter med ePTFE Media-tekniken har överlägsen mekanisk hållfasthet ämfört med filter med vanliga HEPA-media av ultrafint mikroglas, vilket visas i resultaten nedan.

Förbättrad kemisk tolerans

Hög korrosionsbeständighet
ePTFE Media-teknik har visat sig vara beständig i miljöer mycket hög korrosion och står emot vanliga dekontamineringskemikalier. Båda komponenterna i ePTFE Media-teknik, membranet och fiberlagren står emot exponering för angiven tid och koncentration för ovan angivna desinfekterande ämnen.

Överlägsen vattentålighet
Enligt AAF Internationals resultat från testlabbet har ePTFE Media-tekniken överlägsen vattentålighet jämfört med ultrafint mikroglas, vilket minskar risken för skador.

Liten avgasning
ePTFE Media-tekniken har extremt låg avgasning av kemiska komponenter vilket ger en ren luft av hög kvalitet.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?