MEGAcel,eptfe media,ulpa filter,lowest initial resistance available,high tensile strength,gasket seal,gel seal,knife-edge,negligible off-gassing,hepa,hepa ulpa

Product Overview

 • Finns i effektivitetsklassen ≥ 99,99995 % för MPPS (U16 enligt SS-EN 1822-1:2009)
 • Lägsta tillgängliga initialtryckfall
 • Försumbara avgasningsegenskaper (utan bor) 
 • AAF Internationals ePTFE-media med hög draghållfasthet är upp till 8 gånger starkare än mikroglas 
 • Ytterst beständigt mot korrosiva miljöer (syror, baser och organiska ämnen) 
 • Tätning, geltätning och knivtätning finns
 • Lågviktsram i anodiserat aluminium

Typical Applications

 • Mikroelektronik
Filterdjup
 • 1,375" (35 mm)
Medietyp
 • ePTFE
Rammaterial
 • Anodiserat extruderat aluminium
Packningsmaterial
 • PU
Max driftstemperatur
 • 70˚C
Certifiering
 • UL900
 • ULC-S111

Energihushållning 

Resistensen hos AAF Internationals veckade ePTFE-media är som minst 30 procent lägre än media i vanligt mikroglasfiber, något som bidrar till en betydligt lägre energiförbrukning för fläktarna. AAF Internationals veckningsmetod innebär att separatorer i polyamid placeras ut med jämna mellanrum för att skapa en öppnare yta och optimera mediets resistens.

Det perfekta filtermediet 

Jämfört med media av mikroglasfiber ger AAF:s ePTFE-media i detta filter överlägsna fördelar, inklusive inerta kemiska egenskaper, jämnare fiberfördelning, mindre fiberdiameter och mindre porstorlek. Detta förbättrar både resistens och filtreringsprestanda vilket i sin tur ger avsevärda energibesparingar. 


Kraftig konstruktion 

Maskinbearbetning ger ofta upphov till skadliga och korrosiva biprodukter. MEGAcel-filtret är synnerligen motståndskraftigt mot den här typen av förhållanden och erbjuder dessutom utmärkta effektivitets- och tryckfallsegenskaper. MEGAcel-filtrets högkvalitativa ePTFE-media är vattentätt och uppfyller UL900-kraven. Mediapaketet är permanent fäst vid en ram i anodiserat extruderat aluminium med uretanlim. 

Kemiska fördelar med AAF Internationals ePTFE-media

Försumbar avgasning 

AAF Internationals ePTFE-media har mindre porstorlek och fiberdiameter än mikroglasfiber. Just dessa egenskaper innebär en avsevärd minskning av sådana avgasningsföroreningar som är vanliga i samband med mikroglasfiber (bl.a. bor, natrium, kalium och kisel), ända ned till nivåer under detektionsgränsen. 

Hög korrosionsbeständighet

AAF Internationals ePTFE-media är bevisligt motståndskraftig mot mycket korrosiva miljöer, inklusive basiska. sura och organiska ämnen. Alla dessa miljöfaktorer förekommer i processer för halvledartillverkning. 

Överlägsen vattenbeständighet 

AAF Internationals ePTFE-media erbjuder överlägsen vattenbeständighet jämfört med mikroglasfiber, inklusive mikroglasfibermedia med litet borinnehåll.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?