Product Overview

Typical Applications

  • Datacenter
  • Mikroelektronik
  • Livsmedelsindustrin

Renrumsfilter av glas med låg borhalt

Vanliga HEPA- och ULPA-filtermedia tillverkas av mikrofiber i borosilikatglas som innehåller 20 000 till 30 000 PPM bor i massförhållande i formen B2O3. AAF Flanders ULPA-filter har den unika DimplePleat LB-utformningen med mikrofiber i glas som innehåller mindre än 10 PPM

bor. Den här sammansättningen med låg borhalt kan användas i alla standardklasser av filtereffektivitet och djup. Bor i glasmediet förekommer i formen B203 och är därför inte en betydande flyktig komponent. DimplePleat LB-utformningen kan belastas vid normala koncentrationer med oljebaserade aerosoler, som olefinplast. När DimplePleat LB-filtret testas med oljebaserade aerosoler sker ingen ökning av det statiska trycket eller någon försämring av filtrets livslängd.

AAF Flanders använder även fosforfria polyuretankomponenter för att fästa mediet i filterramen. AAF Flanders HMZD är en unik sammansatt adsorptionsprodukt som inte dammar och som kan användas i renrum. Filtret löser problem med andra källor till flyktiga kontaminanter.

Konstruktion

DimplePleat LB-filtren monteras och testas i ett område på anläggningen som har lägst klass 10 000 (i rum utan personal) med dokumenterad klassificering och där förfaranden för korrekt klädsel iakttas.

Filterramarna tillverkas av pressad aluminium med en blank anodiserad yta. Hörnen är försänkta och sammanfogade med hörnlås i ett stycke som fästs i öppningar i ramens profiler.

Filtret är maskinveckat och har minst 7,5 veck per tum på mediearket med ett djup på 2, 3 eller 4 tum (50, 75 eller 100 mm). Filtret fästs i filterramen med ett flamsäkert UL-klassificerat uretanmaterial. Alla filter är UL 900-klassificerade.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren