Product Overview

Tillämpning

DimplePleat HEPA/ULPA-filter används i områden där luften måste vara mycket ren. De används i en hastighet på 100 FPM vilket gör dem utmärkta i ett laminärt luftflöde eller i ett icke-laminärt luftflöde, i trycksatta kammare, kåpor med nedströms flöde, mobila renrum, renbänkar, fläktdrivna moduler och väggmoduler med horisontellt flöde. Standardfilter kan användas i anströmningshastigheter upp till 150 FPM och med en slutresistans på 0,07 psi. Som för andra HEPA/ULPA-filter rekommenderas högeffektiva ASHRAE-märkta förfilter.

Medietillverkning

Möjligheten till forskning och utveckling inom filtermedia ledde till att AAF Flanders utvecklade det unika DimplePleat-filtret. Filtermediet består av våtlagd mikrofiber av glas som tillverkas med AAF Flanders speciella papperstillverkningsprocess. Bindande och vätskeskyddande medel tillförs i hela mediet under våtprocessen vilket ger största möjliga draghållfasthet och fuktskydd. Mediet övervakas hela tiden av processcontroller för att säkerställa att det får korrekta fysiska egenskaper.

Effektivitetstestning av HEPA och ULPA

Varje HEPA- och ULPA-filter genomgår test av effektivitet och motstånd med dubbel laserspektrometer. Med spektrometern testas filtrets båda sidor samtidigt för att fastställa penetrationsgraden. AAF Flanders standardbelastningstest består av en aerosol med partiklar av polystyren-latex (PSL). Laserinstrumentet identifierar storleken på varje genomträngande partikel i sju olika partikelstorlekar, fr¨ån 0,07 μm till 1,0 μm. Resistansavläsningarna görs enligt volymetriska parametrar (dvs. – 100 CFM per kvadratfot medieyta (0,0929 kvadratmeter) och uttrycks i psi.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren