biocel vxl,high-efficency extended surface filter,low initial pressure drop,high-impact polystyrene cell sides,HIPS,fully incinerable,biocel vxl ultra,antimicrobial,indoor air quality,iaq,contaminant,lightweight,rigid,rigid filter,biocel

Product Overview

 • Finns i filterklass E10 - E11 (SS-EN1822:2009)
 • Utformat för att uppfylla de exakta kraven i tillverkningsindustrier och laboratorium
 • Lågt initialtryckfall: 140 Pa vid luftflöde på 3 400 m3/timme.
 • 20 m2 medieyta
 • Cellsidor av polystyren och ABS-plast
 • Helt brännbar
SS-EN 1822
 • E10
 • E11
Filterdjup
 • 292 mm
Medietyp
 • Glasfiber
Rammaterial
 • Plast
Separatortyp
 • Band med smältlim
Huvudtyp
 • Enkelt huvud
Packningsmaterial
 • Neopren
 • PU
Max driftstemperatur
 • 70˚C
Certifiering
 • UL900

BioCel VXL – avancerad högeffektiv filtrering

BioCel VXL-filter ger filtereffektivitet nära HEPA-filtren med ett mycket lägre initialtryckfall än vanliga HEPA-filter. Dessutom har filterpackningen ett stabilt hölje med kraftig lättviktspolystyren i cellsidorna. Det v-formade BioCel-filtret väger betydligt mindre och är enklare att hantera jämfört med vanliga kompakta HEPA-filter med cellsidor i metall och ett djup på 292 mm. Enklare hantering innebär tids- och kostnadsbesparingar vid installation och borttagning.

BioCel VXL-filter ger en medeleffektivitet på 99,99 % för partiklar i storleken 1,0 μ till 5,0 μ, som omfattar de flesta bakterier som kan skada människors hälsa. Effektiviteten är 97,9 % på partiklar i storleken 0,3 μ. Detta högeffektiva filter med initialtryckfall på 140 Pa vid ett luftflöde på 3 400 har mindre än häften så stor resistans som ett HEPA-filter.

BioCel VXL ULTRA med antibakteriell behandling

BioCel VXL ULTRA-filter med antibakteriell behandling har utformats för att förbättra inomhusluften. Det antibakteriella medlet samlar upp kontaminanter i partikelform från luften samtidigt som filtermediets egenskaper bibehålls. Antibakteriella medel är inte avsedda att öka filtrets effektivitet eller att döda mikroorganismer ”i luften” när de passerar filtret. Det antimikrobiella medlet är miljövänligt.

Konstruktion

AAF International har investerat i tillverkningsteknik som förbättrar mediets utförande och möjliggör en jämnare veckning. Termoplastiska separatorer ger jämna mellanrum mellan vecken för att luften ska kunna flöda fritt i och genom filtret. Detta säkerställer goda prestanda och hög stofthållningskapacitet som förlänger hållbarheten.

Cellsidorna i kraftig polystyren är lätta och robusta. Cellsidorna i kraftig polystyren skyddar mot skador vid frakt, hantering och drift. I BioCel VXL -filtret finns ingen metall, så det är helt brännbart.

Har du frågor?