Product Overview

 • Finns i effektivitetsklasserna H14 - U17 (SS-EN1822:2009)
 • Testade separat för certifierade prestanda
 • Sänker driftskostnaderna med det lägsta möjliga tryckfallet från mikroglasmediet
 • Tätning, geltätning och knivtätning finns
 • Finns med medieband eller separatorer i smältlim
 • Finns med olika effektivitet
 • Låg vikt och kompakt
SS-EN 1822
 • H14
 • U15
 • U16
 • U17
Filterdjup
Medietyp
 • Glasfiber
Rammaterial
 • Extruderat aluminium
Max driftstemperatur
 • 70˚C

Energieffektiv utformning

AAF Internationals AstroCel II-filter med små veck passar utmärkt för krävande driftsförhållanden vid viktiga tillämpningar. Längre livslängd och lägre energiförbrukning innebär färre byten och lägre driftskostnader.

Unik konstruktion

Astrocel II-filtren finns med sträckband eller separatorer i smältlim för att uppfylla alla kraven för tillämpningar med små veckfilter. Filtermediets djup varierar mellan 2“– 4” (50–100 mm) för att optimera energibesparingarna genom minskad total ägandekostnad.

Effektivitetsintervall

Effektivitet från 99,99 % för partiklar i storleken 0,3 mikrometer till 99,9995 % för partiklar i storleken 0,1–0,2 mikrometer. Anpassad effektivitet finns också.

 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?