Utformat för kritiska tillämpningar

AAF Flanders har en komplett serie av Alpha Cell HEPA-filter med olika effektivitet för att uppfylla behoven i kritiska tillämpningar där HEPA-filtrering krävs. Separat testning med noggrann kvalitetskontroll och moderna monteringsmetoder för att säkerställa överensstämmelse med specifikationerna. Alpha Cell HEPA- och ULPA-filtren är klassificerade enligt UL 900.

Testade och certifierade separat

AAF Flanders testar och certifierar varje Alpha Cell HEPA-filter för att uppfylla kundernas krav på motstånd och effektivitet (penetration) vid filtrets nominella märkeffekt. Informationen anges på en testetikett på filtret. Om AAF Flanders Alpha Cell HEPA-filter används korrekt tillsammans med utvalda och monterade ramar eller hus kommer de med lätthet att godkännas i valideringstester på plats för att fastställa den totala systemeffektviteten.

Skanna testade HEPA-filter

I varje skanning testas Alpha Cell HEPA-filter så att de har en minsta effektivitet på 99,99 % för partiklar i storleken 0,3 mikrometer. Skanningstesten genomförs enligt avsnitt 6.2 i IEST-RP-CC034.1, test för HEPA- och ULPA-filter. I skanningstestet belastas filtret med en hög koncentration av godkänd oljeaerosol eller polystyren-latex-partiklar. Filtermediet och tätningen mot ramen skannas med en fotometer eller en partikelräknare för att säkerställa att det inte finns några läckage som är större än 0,01 % av den uppströms koncentrationen vid en anströmningshastighet på 100 FPM.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren