Product Overview

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Datacenter
  • Skjutbanor
  • Livsmedelsindustri
  • Hälsovård
  • Mikroelektronik
  • Livsmedelsindustrin

Design med hög kapacitet

Alpha 2000 HEPA-filter med hög kapacitet finns med ett nominellt djup på 12" (300 mm). Det har utformats för att ge optimala prestanda och låga driftskostnader både i nya och befintliga system.

Alpha 2000 sparar utrymme, energi samt material- och arbetskostnader. Filtret har 40 % mer media än standardkapacitetsfiltret Alpha Cell.

Spara utrymme

Alpha 2000 HEPA-filter används vid 500 FPM (2 000 CFM för storleken 24″ x 24″ (610 x 610 mm)) vid 4,8772 psi rent tryckfall jämfört med vanliga Alpha Cell-filter som används vid 250 FPM och 0,289 psi rent tryckfall.

Överlägsen design och konstruktion

En populär konstruktion består av 1,3 mm tunna stålramar med galvanneal-beläggning och fukttåligt mikrofin våtlagd glasfibermedia som viks över fållade och räfflade aluminiumseparatorer med låg amplitud. Filterpackningen fästs vid ramen med en flamtålig uretanelastomer för att ge en stabil och läckagefri enhet.

Spara energi

Alpha 2000-filter i en vanlig HEPA-filterenhet innebär en lägre belastning på fläkten vid användning under en normal hastighet på 250 FPM under filtrens livslängd. Alpha 2000-filter med en hög kapacitet på 99,97 % och 99,99 % i storleken 24″ x 24″ x 11½″ (610 x 610 x 290 mm) har ett rent tryckfall på 0,0361 psi vid 1 500 CFM, jämfört med vanliga Alpha Cell-filter med ett rent tryckfall på 0,5419 psi vid samma luftflöde.

Spara reparationsmaterial och arbetskostnader

Det går att göra stora besparingar med Alpha 2000-filter med hög kapacitet. De används i lägre hastigheter och har en livslängd som är upp till tre gånger längre än för filter med standardkapacitet. Besparingarna görs på utbytesmaterial och arbetskostnader eftersom färre filter behövs.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren