HEPA – ULPA-filter

MEGAcel®

MEGAcel,eptfe media,ulpa filter,lowest initial resistance available,high tensile strength,gasket seal,gel seal,knife-edge,negligible off-gassing,hepa,hepa ulpa
ULPA-filtret med sitt ePTFE-membran erbjuder enastående litet motstånd och enastående hög effektivitet.

Typical Applications

 • Mikroelektronik
 • Hälsovård
 • Livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsbearbetning

BioCel®

Filtret har främst utformats för att ta bort luftburna biologiska kontaminanter i sjukhusmiljö samt i bearbetningsanläggningar för livsmedel och läkemedel.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Skolor och universitet

BioCel® II

Filtret har utformats för slutfiltrering i centrala luftsystem och i industriella installationer vid turbulenta förhållanden samt förfiltrering av renrum.

Typical Applications

 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård

BioCel® III

Det här högeffektiva filtret är V-ställt och innehåller glasfibermedia som passar för höga luftflödesnivåer.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Skolor och universitet

BioCel® VXL

biocel vxl,high-efficency extended surface filter,low initial pressure drop,high-impact polystyrene cell sides,HIPS,fully incinerable,biocel vxl ultra,antimicrobial,indoor air quality,iaq,contaminant,lightweight,rigid,rigid filter,biocel
Nära HEPA-nivå på filtreringseffektiviteten med ett mycket lägre initialt tryckfall än för vanliga HEPA-filter.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Skolor och universitet

BioCel® M-Pak

biocel m-pak,high-impact polystyrene cell sides,fixed media pack,fully incinerable,merv 16,high efficiency,low resistance,compact,lightweight,airborne biological contaminant,rigid,rigid filter,biocel
Den här utformningen ger jämförbar effektivitet, tryckfall och totala prestanda men i en mindre design.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Skolor och universitet

BioPak

Filtret har utformats för slutfiltrering i centrala lufthanteringssystem och i industriella installationer.

Typical Applications

 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin

MEGAcel® II

MEGAcel II HEPA-filter med miniveck har en oöverträffad hållbarhet, hög och effektiv partikelfiltrering och det lägsta tryckfallet för att uppfylla de unika och utmanande krav som gäller vid läkemedelstillverkning.

Typical Applications

 • Livsmedelsindustrin
 • Hälsovård

MEGAcel® III

Detta högeffektiva filter har en V-formad konfiguration för hantering av stora luftflöden med extremt lågt tryckfall.

Typical Applications

 • Hälsovård
 • Livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsindustri

AstroCel® I

AstroCel I,gasket seal,gel seal,HEPA filter,fiberglass media,antimicrobial,indoor air quality,iaq,high capacity,hepa,hepa ulpa,ulpa
AstroCel I HEPA-filter är de mest effektiva luftfiltren på marknaden. De har många användningsområden i renrum och inom andra områden där det ställs höga krav på kontamineringskontroll.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin

AstroCel® II

Högklassigt skydd för viktiga miljöer. Sänker den totala driftkostnaden genom att använda de media på marknaden som har lägst motstånd med laminärt luftflöde och glasfiber samt HEPA/ULPA.

Typical Applications

 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin

AstroCel® III

Ger högklassigt skydd samtidigt som det sänker de totala driftskostnaderna. Passar utmärkt för krävande driftförhållanden vid viktiga tillämpningar.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin

AstroCel® VXL

Filtret har utformats för slutfiltrering i centrala lufthanteringssystem och i industriella installationer samt förfiltrering av renrum.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Livsmedelsindustri
 • Industriellt
 • Livsmedelsindustrin

AstroPak®

AstroPak,HEPA filter,gasket seal,hepa ulpa,ulpa,hepa
HEPA-filter som utformats för användning i lufthanteringsaggregt.

Typical Applications

 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Industriellt
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin