Product Overview

  • Kol med hög aktivitet
  • Effektivt vid borttagning av lättflyktiga organiska föreningar, svaveloxid, kväveoxid och ozon
  • Energieffektiv utformning med miniveck
  • Korrosionsbeständig konstruktion utan metall
  • Enkelt att eftermontera partikelenheter
  • Helt brännbar
Medietyp
  • Syntetiskt med aktivt kol
Rammaterial
  • Plast
Max driftstemperatur
  • 55 ˚C

Konstruktion

VariSorb XL-filter består av V-ställda filterelement med sidor av tålig polystyren. Filtrets överdel och sidor ger en stabil konstruktion som skyddar mot skador vid frakt, hantering och drift. VariSorb XL-filtret består av plast och är helt brännbart. De veckade filterelementen ger en stor filtermediayta och lågt motstånd.

Media

VariSorb XL-filtret har veckade media av kolpartiklar med mycket hög aktivitet som binds samman till ett nätverk av små kolpartiklar mellan två syntetlager. De mycket små kolkornen ger till skillnad från vanliga kemiska kornfilter en mikrostruktur som skapar en större effektiv area per gram media, vilket ger en högre spontan adsorption. I kombination med mikrostrukturens kompakta förpackning blir det svårt för kontaminanter att passera, och det ger filtret en större kapacitet. Fibernätet ökar sorbentens exponering för gas, samtidigt som den binds till mediet på ett säkert sätt. Dammet försvinner i princip och tryckfallen minimeras.


Har du frågor?