AAF Flanders Vaporclean adsorptionsfilter för ångor har utformats för att borttagning av kontaminanter i molekylform i låga koncentrationer genom att använda den beprövade tekniken Dry Processed Carbon Composite media, (DPCC). Dessa filter ger en effektiv borttagning av flera kontaminanter, inom olika områden som museum, arkiv, flygplatser och tillverkningsanläggningar för halvledare.

Teknisk beskrivning

Kolmediet tillverkas av torrbehandlad kolkomposit, det är ett ultrafint nät av aktivt kol i storleken 30 x 50 (760 x 1250), med en lägsta aktivitet av koltetraklorid på 90 % per ASTM D-3467. Dessa högeffektiva kolkorn är termiskt bundna till bikomponentfiber av polyester. Det veckade filtermediet sitter i ett korrosionståligt stålhölje med en grovlek på 0,5 mm och fästs med ett fästmedel i polyamid för att bibehålla stabilitet och förhindra bypass av luft. Mellanrum och justering av vecken bibehålls med effektiva separatorer i polystyren som finns på båda sidorna av filtret.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren