Dessa adsorptionsfilter kan bidra till att minska problem med inomhusluft i byggnader där luften måste rensas från kontaminanter i gasform.

Konstruktion

SuperFlow VC adsorberande filter består av åtta paneler i v-form som fyllts med aktivt kol och tätats med icke flyktiga fästmedel på över- och undersida. De har dessutom formpressade slutplåtar av ABS-plast. Tätningen förhindrar helt bypass i cellen. Slutplåtarna har en överdel för att placera cellen i ramarna eller för att nå filterhuset från sidan.

Pressade vertikala alumuniumstöttor stänger till panelkanterna på framsidan och har aerodynamisk utformning för att minska luftflödesbegränsningar och turbulens. Vertikala stålstänger på nedströmssidan ger stabilitet och minskar risk för vridning. De aktiva kolpanelerna består av ett nät (25 mm) av fukttålig livsmedelskartong i bikakestruktur. Strukturen fylls med aktivt kol i kornform som hålls på plats av ett finmaskigt nylonnät som limmas mot nätet. Dessa skärmar fungerar som ett sekundärt förfilter men även som ett efterfilter.

Det aktiva kolet består av kokosfiberkorn av högsta ventilationsklass med en lägsta koltetrakloridaktivitet på 60 % per ASTM D-3467. Kornen är 4 x 8 (100 x 200) i nätstorlek och har en minsta skenbar densitet på 0,49 g/ml.  

Tillämpningar

SuperFlow VC adsorptionsfilter i ventilationsluftflöden kan samlas upp många kontaminanter i gasform och på så sätt begränsa effekten på människor och processer. Dessa filter är särskilt användbara för att kontrollera vanliga kontaminanter som ger dålig inomhusmiljö i kommersiella och industriella byggnader som kontorslokaler och sjukhus. Vanliga användningsområden och kontaminanter som samlas upp är följande: flygplatser (oxider av svavel, kväveoxid), anläggningar för blåkopior (ammoniak), livsmedelstillverkning (aminer), lasthallar (dieselångor), museum (aldehyder och sura gaser), kontorslokaler (lättflyktiga organiska föreningar och aldehyder) samt forskningsanläggningar (lukt från djur).

LiSuperFlow VC-filter kan användas vid enklare tillämpningar för inomhusluft vid 500 FPM (2,54 m/s) en anströmningshastighet på 0,030 för den andra uppehållstiden. Medelkrävande och krävande användningsområden omfattar flygplatser, motoravgaser, vissa industriprocesser och tillämpningar där impregnerat kol krävs. För dessa användningsområden bör adsorptionsfilter väljas för en minskad anströmningshastighet under en längre uppehållstid.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren