Förbättrad inomhusluft och luktborttagning

Problem som rör inomhusluft är oförutsägbara. De kan uppstå plötsligt och vara engångsföreteelser eller ett återkommande störningsmoment. Det spelar ingen roll vad orsaken är. När dålig lukt uppstår är det otrevligt, distraherande och kan även vara skadligt – och människor kopplar dålig lukt till smutsig luft. I många fall är det svårt att göra stora ändringar i lufthanteringssystemet, och det kostar både tid och pengar.

VariSorb XL15 högeffektivitetsfilter har utformats för att förbättra inomhusluften genom att effektivt ta bort kontaminanter i gasform och i partikelform som är vanliga i stadsmiljö både inomhus och utomhus. Dessa omfattar lättflyktiga organiska ämnen, oxider av svavel, kväveoxid och ozon. VariSorb XL15-filtret passar för eftermodifiering av befintliga VVS-system, vid nya konstruktioner eller vid byte från enkla filter med ett djup på 30,5 cm.

Konstruktion

VariSorb XL15-filter består av V-ställda filterelement med sidor av tvärbunden tålig polystyren. Filtrets överdel och sidor ger en stabil konstruktion som skyddar mot skador vid frakt, hantering och drift. VariSorb XL15-filtret består av plast och är helt brännbart. De veckade filterelementen ger en stor filtermediayta och lågt motstånd.

Media

VariSorb XL15-filtret har veckade media av kolpartiklar som binds samman till ett tredimensionellt nätverk av biokomponentfiber som exponerar det absorberande medlet för gas. De mycket små kolkornen ger till skillnad från vanliga kemiska kornfilter en mikrostruktur som skapar en större effektiv area per kilo media, vilket ger en högre spontan adsorption. I kombination med mikrostrukturens kompakta förpackning blir det svårt för kontaminanter att passera, och det ger filtret en större kapacitet. Dammet försvinner nästan helt och tryckfallen minimeras. Kolmediet lamineras till ett filtreringslager av syntetpartiklar, som ger hög effektivitet med litet motstånd.

Ytterligare funktioner

VariSorb XL15-filter kan ersätta befintliga VVS-filter av samma typ, utan att ramar eller reglar behöver bytas ut. De är förpackade i påsar av polyeten för att hålla dem rena och för att bevara deras kapacitet.