Product Overview

  • Robust konstruktion
  • Enkel att montera
  • Finns tillgängliga i galvaniserad och rostfri metall samt plast
  • Standardmått

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Datacenter
  • Hälsovård
  • Museer
  • Skolor och universitet

SAAFCanister montagesystem består av flera individuella behållare i metall- eller plastutförande monterade i hållare. SAAFCanisters kommer montageklara från fabrik. Inga specialverktyg behövs för att montera/byta patronen Patronen med sin unika tätning och fastspänningsmekanism av bajonettyp garanterar täthet.

SAAF Canister

SAAFCanister levereras fyllda från fabriken med användarspecifika media. Varje behållare vibrationsfylls för att säkerställa att mediet packas jämnt. Varje behållare packas sedan in i plast och läggs i kartong.

Val av konstruktionsmaterial

Det finns flera olika konstruktionsmaterial för behållarna, bland annat rostfritt stål, galvaniserat stål och slagfast polystyren (HIPS). Påfyllning/utbyte av media ej möjligt. Följ alltid lokala bestämmelser vid kassering.

Val av media

SAAFCanisters kan fyllas med en rad olika specifika media eller anpassade blandningar. Här ingår SAAFCarb-media av standardtyp eller impregnerat SAAFCarb-media,  SAAFOxidant och SAAFBlend. Mer information finns på broschyrens baksida.

Användarinformation

Använd alltid tillräcklig förfiltrering för att undvika att stoft lägger sig på mediet. Detta säkerställer optimal livslängd för mediat utan att öka tryckfallet. Förfiltreringen bör vara minst ePM1 50 % Kontakttid (luft/kol) varierar beroende på applikationen men bör ligga mellan 0,1 till 5 sekunder för att uppnå optimalt resultat.

Har du frågor?