Product Overview

Typical Applications

I det här filtret kombineras det låga motståndet och den höga stofthållningsförmågan hos ett veckat filter med luktborttagningsförmågan hos aktivt kol. Filtreringsmediet består av syntetiska polyesterfiber med 100 % tillägg av kol sett till vikt (vikten hos aktivt kol är lika stor som mediets vikt). När gaser med dålig lukt kommer i kontakt med det aktiva kolet i filtret adsorberas de, samlas upp och fastnar i miljoner mikroskopiska kolporer.

Konstruktion

Filtermediet består av syntetisk polyesterfiber med tillägg av aktivt kol i pulverform. Mediet fästs med smält fästmedel på en metallsida och viks sedan i veck. Fibermediet kapslas in och tätas i en ram av fukttålig livsmedelskartong.

Aktivitetsnivå

Det aktiva kolets förmåga att samla upp en gas eller ångor är dess aktivitetsnivå. Ju högre aktivitetsnivå desto högre adsorptionsnivå. Det aktiva kolet i det här filtret tillverkas av kokosfiber med en aktivitetsnivå på minst 60 % när det utsätts för ett vanligt test med koltetraklorid.

Det aktiva kolets effektivitet varierar dock avsevärt, beroende på vilken typ av lukt eller ånga som ska tas bort. Normalt är det aktiva kolets adsorptionsförmåga högre för de adsorbat som har högre molekylvikt och kokpunkt. I diagrammet på baksidan av detta ark visas det aktiva kolets normala effektivitet för olika ämnen, med en rangordning från 1 (låg effektivitet) till 4 (hög, normal adsorption 20 % eller mer av kolets vikt).

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren