Product Overview

Typical Applications

  • Hälsovård
  • Mikroelektronik
  • Museer
  • Skolor och universitet
  • Rening av avloppsvatten

AAF Flanders High Mass Zero Dust (HMZD) kolpanelfilter löser problemen med filter med löst aktivt kol. High Mass innebär att filtret har en hög densitet med aktivt kol, och Zero Dust betyder att filtren inte släpper ut koldamm i luftflödet. Filterpanelerna är tillverkade helt av aktivt kol och nya kokosfiber, med minst 60 % koltetraklorid. Förstklassigt kol binds samman under en sintringsprocess för att forma ett stabilt block som ger ren luft. HMZD-panelerna byts ut vid ventilationsenheten med samma 100 % nya kol som i den ursprungliga installationen. Bricksystem med lösa media ersätts normalt med regenererat kol, vilket minskar adsorptionsprestandan.

Borttagning av kontaminanter sker genom fysisk adsorption eller genom impregnerat nytt kol där borttagning av kontaminanter genom kemiska adsorptionsmekanismer krävs.

Överlägsna prestanda

HMZD panelfilter ger överlägsna adsorptionsprestanda eftersom kolbädden inte lägger sig. Kolkornen binds samman för att skapa en enhetlig densitet av sorberande media i panelen. Därmed undviks bypass av luft och stratifieringszoner för hög effektivitet och längre hållbarhet. Panelens utformning skapar ett jämnt luftflöde och en jämn uppehållstid, vilket säkerställer en hög borttagningseffektivitet.

Ren luft

Ett jämnt luftflöde genom filterbädden förhindrar höga lufthastigheter i olika zoner och fluidisering, som är en av orsakerna till dammbildning i system med lösa korn. När dessa panelfilter används krävs inga efterfilter. Kolpanelfiltren HMZD passar vid problem med inomhusluften i museum, skolor, på flygplatser, fabriker för tillverkning av halvledare, anläggningar för hantering av avloppsvatten samt sjukhus.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren