AAF Flanders FCP veckade kolfilterserie har utformats för att ta bort skadliga föreningar i låga koncentrationer. Med den senaste tekniken kring aktivt kol i finmaskiga nät ger produkten en god effektivitet för borttagning av störande lukt.

Produktutformning

FCP-filterserien består av veckade syntetfilter fyllda med aktivt kol som sitter i en ram av fukttålig livsmedelskartong. Det är filtermediet som är unikt med den här produkten. Hela polyestermediet är fyllt med aktivt kol i ett fint nät. Det rena kolet binds termiskt till polyesterfibrerna och ger en överlägsen produktutformning.

Prestanda

FCP-produkterna ger enastående prestanda sett till effektivitet och kapacitet jämfört med produkter som tillverkats av slammedia av kol eller ark i kol/polyester. Det veckade FCP-kolfiltrets effektivitet är minst 30 % bättre än det veckade filtret med slammedia. 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren