Tillämpningar

AmerSorb BP-kolbundna panelfilter används i områden som kräver luktkontroll och borttagning av lättflyktiga organiska ämnen. AmerSorb BP-filter har höga prestanda och låg sönderdelning av partiklar vilket innebär att partikelfilter inte behövs nedströms. Dessa filter passar utmärkt för områden från kompensationsenheter i miljöer med höga krav på renhet, till allmän uppvärmning och kylning.

  • Flygplatser
  • Kasinon
  • Mikroelektronik
  • Sjukhus
  • Samlingslokaler
  • Livsmedelsproduktion
  • Alla områden där lukt och/eller lättflykiga organiska ämnen är ett problem

Patenterad bindningsprocess

I den patenterade bindningsprocessen används ett polymerämne för att binda aktivt kol till en stabil och enhetlig struktur med öppna porer. Bindningsprocessen är unik eftersom adsorptionsegenskaperna hos det basaktiverade kolet i stort sett förblir oförändrade. Vanliga bindningsmetoder kan förstöra ytarean och fördelningen av porstorleken. Den här metoden kräver inte någon aktivering efter bindningen eftersom kolets adsorptionsförmåga bibehålls.

Högre effektivitet

AmerSorb BP-kolbundna panelfilter är tillverkade av 7 gram. luftig polyesterväv på både fram- och baksida för att skydda under transport, samtidigt som den även samlar upp partiklar. Filtret har utformats för att förhindra bypass av förorenad luft genom att kolet ”låses” fast och inte lägger sig, något som ofta inträffar på brickor och i kolfilter med bikakestruktur.

Mer kol

AmerSorb BP panelfilter med bundet kol innehåller cirka 5 % mer kol sett till vikt än ett panelfilter av jämförbar storlek med löst kol. Eftersom filtret inte behöver någon stödstruktur finns det mer plats för kol.

Mindre underhåll

Med utbytbara filter kan man undvika stora underhållskostnader som ofta förekommer vid kolpanelfilter som ska fyllas på. Utbytbara kolbundna panelfilter är enkla att installera och blir inte lika smutsiga. Ingen extra transport, hantering eller rengöring krävs.

Statisk adsorptionsförmåga

Adsorptionsförmågan av koltetraklorid påverkas i stort sett inte alls av bindningen. Fler kolprov i koltetrakloridens aktivitetsintervall 60-80 % visas i diagrammet nedan. Här ser man att det aktiva kolet inte påverkas nämnvärt av bindningsprocessen.