Luktkontroll med partikelfiltrering

AmAir/CE veckade filter med kol har utformats för samla upp lukt och partiklar vid lätta till måttliga förhållanden där det förekommer lukter. De används för allmän luftfiltrering i alla typer av system för kylning, uppvärmning och ventilation. Dessa veckade filter fungerar även utmärkt som förfilter till högeffektiva filter.

Ekonomisk och enkel luktkontroll

Det krävs inga dyra filterhus eller ändrade kanaler. Det finns inte heller några smutsiga brickor att fylla på eller byta ut. Du installerar bara filtren på samma sätt som du installerar vanliga luftfilter, och kasserar dem när de inte längre fungerar.

Pleatfilter

AmAir/CE veckade kolfilter bytas mot standardluftfilter i storlekarna 1, 2 eller 4 tum (25, 50 eller 100 mm). Du byter bara ut dina befintliga förfilter till AmAir/CE-filter och f¨år då luktborttagning och partikelfiltrering i en produkt. Detta kräver inga ändringar av ramar eller reglar.

Media som samlar upp partiklar och tar bort lukt

Mediet i AmAir/CE-filter består av polyesterfiber och aktivt kol i kornform med 60 % kapacitet. Polyestersubstratet filtrerar partiklar medan filtren med aktivt kol tar bort kontaminanter i gasform samt lukt.

Den enhetliga konstruktionen ger en överlägsen stabilitet

Veckade kolmedia sitter i en ram av fukttålig livsmedelskartong. Två gjutna boxar sammanfogas och ger dubbla väggar runt hela filtret. Mediet fästs på insidan av ramen på alla fyra sidorna för att förhindra läckage och förbättra stabiliteten.

Varje AmAir/CE filter ligger i en plastpåse för att förhindra adsorption av lukt före installation. AmAir CE-filtren klassificeras som klass 2 enligt UL Standard 900 och CAN 4-S111.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren