Product Overview

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Datacenter
  • Livsmedelsindustri
  • Hälsovård
  • Hotell och restaurang
  • Museer
  • Skolor och universitet

Luktkontroll med partikelfiltrering för bättre inomhusluft

Gasfiltrets effektivitet har att göra med densiteten (vikt per kvadratmeter) för innehållet av aktivt kol i produkten. AmAir/C, AmAir/C+SAAFOxi och AmAir/SAAFOxi-filter är effektivare än andra filter för luktkontroll eftersom de innehåller mer kemisk media, med hjälp av teknik från AAF Flanders SAAFWeb™.

Filtren AmAir/SAAFOxi och AmAir/C+SAAFOxi innehåller AAF:s SAAFOxidant™, som är en exklusiv sammansättning av aktivt aluminiumoxid och kaliumpermanganat för att skapa den effektivaste kemiska sorptionen av kontaminanter i gasform på marknaden.

Bättre densitet i mediet löser problemen med lukt genom att det tar bort luktkoncentrationer och ger skydd under en längre tid. Ett gasfilters verkliga test är under hur lång tid det fortsätter att ta bort dålig lukt och andra kontaminanter i gasform. Filtren AmAir/C, AmAir/C+SAAFOxi, AmAir/SAAFOxi och AmAir/CP ger frisk luft under längre tid.

AmAir/C veckade filter finns med ett djup av 1, 2 eller 4 tum (250, 500 eller 100 mm), med en koldensitet som ökar med djupet. Filtren kan bytas ut mot konventionella partikelfilter i samma storlek. Detta kräver inga ändringar av ramar eller reglar. AmAir/C veckade filter är UL- och CAN 4-S111-klassificerade.

Den enhetliga konstruktionen ger en överlägsen stabilitet

Filtren AmAir/C, AmAir/C+SAAFOxi och AmAir/SAAFOxi sitter i en ram av fukttålig livsmedelskartong. Två gjutna boxar sammanfogas och ger dubbla väggar runt hela filtret. SAAFWeb-mediet fästs på insidan av ramen på alla fyra sidorna för att förhindra läckage och förbättra stabiliteten. En metallhållare infogas för att ge ytterligare stöd till panelfiltren i storleken 2 tum (500 mm).

Varje filter ligger i en plastpåse för att förhindra adsorption av kontaminanter i gasform före installation.

AmAir/C+SAAFOxi Multi-Purpose Blend

Filtret AmAir/C+SAAFOxi med 50/50-blandning (aktivt kol och kaliumpermanganat i kornform) rekommenderas vid användning till lastramper nära utrustning för lufthantering (luftintag) och där kontroll av svavel, aldehyder och lättflyktiga organiska ämnen krävs.

Ekonomisk och enkel luktkontroll

Det krävs inga dyra filterhus eller modifierade kanaler. Det finns inte heller några brickor att fylla på eller byta ut. Du installerar bara filtren på samma sätt som du installerar vanliga luftfilter, och kasserar dem när de inte längre fungerar. 

Pleatfilter

AmAir/C veckade panelfilter tillverkas av aktivt kol. AmAir/SAAFOxi-filter har AAF Flanders aktiva aluminiumoxid som impregneras med kaliumpermanganat, och AmAir/C+SAAFOxi-filter tillverkas av en blandning på 50/50 med varje media. Alla modeller finns med djupen 1, 2 och 4 tum (25, 50 eller 100 mm), och filtren kan bytas ut mot konventionella partikelfilter i samma storlek. De har ett minsta avskiljningsvärde (MERV) på 7 när de testats i enlighet med ASHRAE Test Standard 52.2 och klassificeras i enlighet med UL Standard 900.

Du byter enkelt ut dina förfilter till AmAir/C, AmAir/C+SAAFOxi, eller AmAir/SAAFOxi veckade panelfilter och får då kontroll över kontaminanter i gasform och luktborttagning samt partikelfiltrering i en produkt. Du behöver inte göra några ändringar av ramar eller reglar.


Medieark

AmAir/CP-3 medieark består av material med en tjocklek på en tum (25 mm) som impregnerats med 300 g kol per kvadratmeter i ett finmaskigt nät för att förhindra spill. Använd AmAir/CP-3-arken tillsammans med partikelfilter för att även få luktborttagning i filtersystemet. Kolarken kan bytas ut separat från andra luftfilter för att förlänga produkternas hållbarhet.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren