Gasfilter

VariSorb® XL SAAF City

VariSorb XL SAAF City högeffektivitetsfilter har utformats för att förbättra inomhusluften genom att effektivt ta bort kontaminanter i gasform och i partikelform som är vanliga i stadsmiljö både inomhus och utomhus.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Museer
 • Skolor och universitet
 • Mikroelektronik

VariSorb® XL

Filtret VariSorb XL har utformats för att förbättra luftkvaliteten inomhus genom att effektivt ta bort kontaminanter i gasform både inomhus och utomhus, inklusive VOCs (lättflyktiga organiska ämnen), svaveloxider, kväveoxider och ozon.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Museer
 • Skolor och universitet
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin

SAAFCanister™ Montage System

SAAFCanister kan fyllas med en rad olika specifika media eller anpassade blandningar. Här ingår SAAFCar-media av standardtyp eller impregnerat SAAFCar-media, SAAFOxidant™ och SAAFBlend.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Sjukvård
 • Museer
 • Skolor och universitet

DinCarb AKN

Kolfiltret används för att adsorbera gasformiga föroreningar och lukter

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Flygplatser
 • Museer
 • Mikroelektronik

DriPak GC

Filtret kan användas som ett förfilter i ett flerstegsfiltreringssystem, men kan även användas som huvud filter. Dessa påsfilter passar in i de flesta luftkonditioneringsaggregat och har en hög stofthållningsförmåga.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Museer
 • Skolor och universitet

AstroSorb

Dessa filter har utformats för borttagning av gas vid luftburen molekylär förorening i tillsatsluft eller cirkulationssystem för att skydda avancerade processer på anläggningar för tillverkning av halvledare och liknande industrisegment.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Museer
 • Skolor och universitet
 • Mikroelektronik