Product Overview

  • Mikrokristallinisk teknik mäter metallens korrosion utifrån reaktioner med omgivningen med hjälp av en patentsökt maskinvara och metod för korrosionsmätning
  • Övervakar upp till 500 platser genom att använda ett stort antal SAAFShield Detecting Units samt en SAAFShield Reading Unit
  • SAAFShields Reading Unit tillhandahåller en formaterad datarapport via saafshield.aafintl.com
  • SAAFShield Communications Module är enkel att integrera i instrumenteringsnätverk och har en effekt på 4-20 mA 
  • Övervakningsparametrarna omfattar: kumulativ korrosion, inkremental korrosion, temperatur och relativ fuktighet

Typical Applications

Skyddar din investering

Kostnaden för driftstopp är den allvarligaste konsekvensen av korrosion och haveri för elektronisk utrustning. I produktionen kan korrosion i elektronisk kontrollutrustning leda till urdrifttagning av processen och förlorad produktionstid. I andra industrier innebär korrosion på serverkomponenter driftstopp för datacentralen: stopp för transaktioner, att programvaran för logistik inte kan köras och uppgifter inte kan lagras.

SAAFShield Detecting Unit arbetar antingen tillsammans med SAAFShield Reading Unit eller SAAFShield Communications Modul för att visa och förutsäga tendenserna för korrosion över tid. Uppgifterna kan användas till att utvärdera operativa procedurer och miljöfaktorer och ger dig möjlighet att vidta omedelbara åtgärder för att skydda din elektronik och processer.

Tolkning av data och rapportering

SAAFShield RU för in data från SAAFShield Detection-enheter, insamlade antingen kontinuerligt eller periodiskt. Dessa uppgifter laddas upp på SAAFShields rapporteringswebbplats (saafshield.aafintl.com) för att utarbeta en rapport för varje plats som övervakas. Rapporten visar diagram som sammanfattar uppgifter från tidsperioden och relaterar dem till tillhörande existerande standarder. 

SAAFShield CM läser kontinuerligt av data från SAAFShield Detecting Unit och överför dessa data via en 4-20 mA-signal som kan knytas antingen till fastighetsförvaltningen eller styrsystem för byggnader. CM visar också en sammanfattning av uppgifter om hur reaktivitetsavläsningarna relaterar till existerande industristandarder via en LCD-display som uppdateras var 15 minut.

 

Jämför data för utvärdering

Industristandarder finns för att skydda äldre elektronik i processkontrollrum (ISA 71.04-1985) och för ROHS-överensstämmande elektronik som används i kontrollrum, datacentraler, däcktillverkningsanläggningar och andra områden (ASHRAE TC 9.9 Riktlinje och ISA 71.04-2013)2013).  Även arkiv och museer samordnas med reaktivitetsövervakade resultat. Uppgifterna från SAAFShield Technology kan relateras direkt till dessa standarder för att utvärdera tillståndet i utrymmen med kritisk elektronik eller arkivmaterial.

 

 

 

 

 

Mycket noggranna frekvensavläsningar

SAAFShield Technology använder kvartskristalliniska mikrovågar för att känna av korrosionen från metall genom reaktioner med omgivningen. Dessa mikrovågar tar bort effekterna av icke-korrosiva omgivningsfaktorer som t.ex. partiklar i luften, temperatur och fuktighet för att ge mer noggranna och stabila frekvensavläsningar och medförande reaktivitetsdetektering. 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?