Product Overview

  • Kemiskt mediaurval
  • Dimensionering av utrustningen
  • Dynamisk logik för blandade mediaalternativ, tryckfallsbegränsningar, krav för uppskattad hållbarhet och utrymmesbegränsningar
  • Framtagning av rapport om mediaanvändning
  • Framtagning av sammanfattning om utrustning
  • Skapa tekniska förslag

Fastställ lösningsalternativ för gasfiltrering

SAAF Tech Tools är en beslutsvetenskaplig programvara som konfigurerar luftreningsprodukter för att avlägsna luftburna gashaltiga kontaminanter. Genom att använda SAAF Tech Tools kan AAF:s internationella experter ange tillämpningsspecifika uppgifter eller välja bland förhandsdefinierade tillämpningar från en lista för att konfigurera den exakta luftreningslösningen som behövs för våra kunder. Detaljerad information om kontaminanter, adsorberare, oxidanter och länkar till industriinformation som är relevant för specifika tillämpningar står till förfogande.

 

Har du frågor?