Product Overview

  • Uppskattar återstående livslängd, bytesscheman och inventeringskrav för kemiska media och gasfilter
  • Bekräftar mediaaktivitet efter en händelse (helikopterlandning, spill av lösningsmedel, öppen mediabehållare)
  • Ger information för att optimera val av media och maximera systemets livslängd
  • Håller nere kostnaderna genom att se till att mediabyte sker vid rätt tid

Fastställ det kemiska mediets skick

Många typer av verksamhet använder gasfiltreringssystem. I vissa fall kan en händelse utlösa gaser som kan reagera med och förbruka det kemiska mediet (helikopterlandning, spill av lösningsmedel, förhöjd avgasprocess, gasläcka). I andra fall kan gasfiltreringssystemet ha försummats under en lång tid och tillståndet för det kemiska mediet vara okänt. SAAF Chemical Media Remaining Life Analysis bekräftar mediaaktivitet genom att mäta mängden av återstående aktiv ingredient eller avgörande prestandakaraktäristika.

Uppskattar datum för byte av kemisk media

SAAF Remaining Life Analysis erbjuder ett sätt att uppskatta datum för byte av media genom att jämföra återstående livslängd med hur länge mediet har använts. AAF International rekommenderar att ta prov av mediet var tredje till sjätte månad under det första året för att skapa en historik av mediets hållbarhetsanalys. Efter det första året kan provtagning ske med längre intervall, baserat på RLA-trenden från föregående år.

Tolkning av data och rapportering

AAF International skapar en analysrapport om återstående livslängd efter varje analyserat prov. Rapporten innehåller information om installationen och utrustningen, en förklaring av resultaten, rekommendationer och en sammanfattande tabell. Dessa data kan registreras över tid för att analysera ett system.

Mediabilder

Kemisk media gasutmaningsinställning

Diagram som visar trenden för återstående livslängd hos kemiska mediaprov över tid

 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?