Miljö-, analys- och designtjänster för gasfas

SAAF Chemical Media Remaining Life Analysis (RLA)

SAAF Remaining Life Analysis mäter egenskaper hos kemisk media för att hjälpa verksamheter att förutsäga återstående livslängd, bytesscheman och inventeringskrav.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAF Reactivity Monitoring Coupons

SAAF Reactivity Monitoring Coupons ger information om genomsnittlig luftreaktivitet under 30 dagar. Denna information hjälper verksamheter att utvärdera områdes- eller rumsförhållanden och vidta lämpliga åtgärder för att skydda sin elektronik, utrustning och processer.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAF Tech Tools

SAAF Tech Tools analyserar tillämpningar, utvecklar lösningar, konfigurerar utrustning och media och lämnar ett komplett tekniskt förslag.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFShield® Technology

SAAFShield Technology-produkter arbetar tillsammans som ett reaktivitets-övervakningssystem i realtid. Informationen de förmedlar hjälper verksamheter att undvika kostsamma konsekvenser av korrosion hos elektronisk utrustning (driftfel i dataservrar, utrustning i kontrollrum eller annan kritisk mikroelektronik).

Typical Applications

 • Museer
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Kemi
 • Tillverkning