Tekniska media

SAAFOxidant ™ SC kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort upp till 99,5 % särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden. SAAFOxidant SC-media tillverkas av kulformade och porösa pellets och består av en blandning av aktivt aluminiumoxid, bindemedel och kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat appliceras jämnt under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen för att skapa helt lika partiklar. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda.

Föroreningar som samlas upp:

 • Formaldehyd
 • Svavelväte
 • Aldehyder med låg molekylär vikt och organiska syror
 • Kväveoxid
 • Svaveldioxid

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFOxidant ™ SC tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Kontaminanterna samlas då upp i pelletsen, där oxidationen gör att de blir till oskadliga föreningar vilket begränsar möjligheten till desorption.

Kvalitetskontroll

SAAFOxidant™ SC-media genomgår följande kvalitetskontroller:

 • Skenbar densitet
 • Brotthållfasthet
 • Fukthalt
 • Pelletsdiameter
 • Halt av kaliumpermanganat

Förpackningsalternativ

SAAFOxidant™ SC-media förpackas i behållare som rymmer en kubikmeter samt stora säckar som rymmer 499 kg. SAAFOxidant™ SC-media finns även i SAAF-patroner, kassetter och brickor.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFOxidant™ SC-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):

 • Temperatur: -20 °C till 51 °C
 • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
 • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

Installation

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar.

Kassering

När SAAFOxidant™ SC-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Säkerhet

Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

Typiska egenskaper:

 • Skenbar densitet: 0,8 g/cc ± 10 % ASTM D2854 (mod)
 • Brotthållfasthet: 50 N ± 20 % AAF Internal Method
 • Halt av kaliumpermanganat: minst 4 viktprocent AAF Internal Method
 • Nominell diameter: 4 mm
 • Form: Sfärisk

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren