Product Overview

 • Tar bort och samlar upp kontaminanter genom kemisk omvandling
 • Oantändligt och giftfritt
 • Noggranna tester av hållbarhet
 • Försvårar tillväxt av bakterier och svamp
 • Patentsökt sammansättning med hög kapacitet
 • UL-klassificerad

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten
Max driftstemperatur
 • -20˚C - 50˚C
Relativ luftfuktighet
 • 10–95 %

Tekniska media

SAAFOxidant kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort upp till 99,5 % särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden. Dessa kontaminanter omfattar svaveldioxid, svavelväte, kväveoxid, formadelhyd och aldehyder med lägre moleykylvikt samt organiska syror.

SAAFOxidant-media består av aktivt aluminiumoxid och andra bindemedel. Kaliumpermanganat, ett oxiderande ämne, appliceras jämnt över mediet under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen för att ge bästa möjliga prestanda.

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFOxidant tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Pellets fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir till ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. SAAFOxidants utformning gör den kemiska reaktionen snabb, irreversibel och säker.

Kvalitetskontroll

SAAFOxidant-mediet genomgår följande kvalitetskontroller:

 • Skenbar densitet
 • Brotthållfasthet
 • Fukthalt
 • Pelletsdiameter
 • Halt av kaliumpermanganat

Typiska egenskaper

 • Skenbar densitet: 0,8 g/cc ±10 %
 • Brotthållfasthet: min. 25 N
 • KMnO4-innehåll: min. 8 vikt-%
 • Nominell diameter: 4 mm
 • Form: Sfärisk

Förpackningsalternativ

SAAFOxidant-media förpackas i behållare som rymmer en kubikmeter samt stora säckar som rymmer 499 kg. SAAFOxidant-media finns även i SAAF-patroner, kassetter och brickor.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFOxidant-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):
 • Temperatur: -20 °C till 55 °C
 • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
 • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?