Product Overview

 • Oantändligt
 • Giftfritt
 • Utformat för svavelväte och svaveldioxid
 • Enkel kassering, helt brännbart
 • Fungerar inte för desorption

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Hälsovård
 • Livsmedelsindustri
 • Hotell och restaurang
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

Tekniska media

SAAFCarb MS kemisk borttagningsmedia för gas har utformats för att ta bort upp till 99,5 % särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden på ett effektivt sätt. Samlar upp följande kontaminanter:

 • Svavelväte (H2S)
 • Svaveldioxid (SO2)

SAAFCarb MS tillverkas av aktivt kol i pelletsform och består a av substrat av hög kvalitet med katalytisk impregnering för att ge bästa möjliga kemiska sorption och katalytisk reaktion för olika typer av gaser. Impregneringen appliceras jämnt under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda.

 

Kemisk sorptionsprocess

SAAFCarb MS impregnerat media tar bort kontaminanter i den kemiska sorptionsprocessen genom kemisk och/eller katalytisk reaktion. I processen samlas gasen upp i pelletsen. Kemisk eller katalytisk reaktion gör att gaserna blir till oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption. SAAFCarb MS-mediets utformning för dem kemiska reaktionen snabb, irreversibel och säker.

 

Kvalitetskontroll

SAAFCarb MS-media genomgår följande kvalitetskontroller före

leverans:

 • Fukthalt
 • Hårdhet
 • Volymvikt
 • Askhalt
 • Natriumtiosulfathalt

Service

Det finns ett underhållsavtal för ditt kemiska filtersystem. Detta omfattar provtagning, borttagning av förbrukade delar, rengöring av enheten och installation av nya element. I avtalet ryms även kassering i enlighet med gällande bestämmelser och/eller påfyllning.