Product Overview

  • Oantändligt
  • Giftfritt
  • Utformat för borttagning av kvicksilver
  • Enkel kassering, helt brännbart
  • Fungerar inte för desorption
Max driftstemperatur
  • 55 ˚C
Relativ luftfuktighet
  • 10–95 %

Tekniska media

SAAFCarb MM kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort upp till 99,5 % särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden.Avsedd för borttagning av:
• Kvicksilver (Hg)

SAAFCarb MM tillverkas av aktivt kol i pelletsform och består a av substrat av hög kvalitet med katalytisk impregnering för att ge bästa möjliga kemiska sorption och katalytisk reaktion för olika typer av gaser. Impregneringen appliceras jämnt under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda.

Kemisk sorptionsprocess

SAAFCarb MM impregnerat media tar bort kontaminanter i den kemiska sorptionsprocessen genom kemisk och/eller katalytisk reaktion. I processen samlas gasen upp i pelletsen, där kemisk eller katalytisk reaktion gör att gaserna blir till oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption. SAAFCarb MM-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och säker.

Kvalitetskontroll

SAAFCarb MM-mediet genomgår flera kvalitetskontroller innan det skickas:
• Fukthalt
• Hårdhet
• Volymvikt
• Askhalt
• Natriumtiosulfathalt
 

Har du frågor?