Product Overview

  • Impregnerat aktivt kol som specialutformats för borttagning av klor och lättflyktiga organiska ämnen
  • Passar i alla kolbaserade filtersystem
  • Lågt tryckfall och hög adsorptionsförmåga
Max driftstemperatur
  • -20˚C - 50˚C
Relativ luftfuktighet
  • 10–95 %

Tekniska media

SAAFCarb MC-mediet rekommenderas för akut borttagning av klorgas från behållare som oavsiktligt kasserats. SAAFCarb MC-mediet består av 3 mm porösa pellets som är tillverkade av en giftfri blandning av aktivt kol i pulverform, aluminiumoxid och andra bindemedel. Pelletsen impregneras för att de ska kunna ta bort klor upp till en vikt av minst 10 %.

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFCarb MC-media tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Pellets fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. SAAFCarb MC-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och kemiskt säker.

Mediet kan användas i temperaturer mellan -20 °C–55 °C. Vid akuta tillämpningar kan lufttvättaren och SAAFCarb MC-mediet används för att hantera flödeshastigheter från 40 m3/timme till mer än 170 000 m3/timme.

Förpackningsalternativ

SAAFCarb MC-media finns i 25 kg-säckar och i stora säckar på 500 kg.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFCarb MC-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):

  • Temperatur: -20 °C till 55 °C
  • Luftfuktighet: 10 %–95 % relativ fuktighet
  • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

Installation

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar.

Kassering

När SAAFCarb MC-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Säkerhet

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för arbetare som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?