Product Overview

  • Kemiska media med hög kapacitet för borttagning av svavelväte.
  • Ger utökat skydd för utrustningen vid oregelbundna byten av media
  • Passar i alla kolbaserade filtersystem
  • Lågt tryckfall och hög adsorptionsförmåga
Max driftstemperatur
  • -20˚C - 50˚C
Relativ luftfuktighet
  • 10–95 %

Passar för känsliga korrosiva miljöer

SAAFCarb™ MA.HT har utformats särskilt för känsliga korrosiva miljöer och passar för tillämpningar med höga krav på omfattande uppsamling av sur gas. Mediet är pellets och består av kol och andra bindemedel som tillförts för borttagning av sura gaser.

Kostnadseffektivt

Mediet innehåller största möjliga mängd särskilda ingredienser för effektiv borttagning av svavelväte. Det är säkert att hantera före, under och efter användning och är även skonsamt för miljön. SAAFCarb™ MA.HT-media är det mest kostnadseffektiva alternativet för borttagning av svavelväte från luftflödet.

Förpackningsalternativ

SAAFCarb™ MA.HT-media finns i 25 kg-säckar och i stora säckar (1 m2) på 500 kg. SAAFCarb™ MA.HT-media finns även i SAAF-patroner, kassetter och brickor.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFCarb™ MA.HT-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):

  • Temperatur: -20 °C till 50 °C
  • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
  • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

Krav för installation och kassering

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar. När SAAFCarb™ MA.HT-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala, nationella och europeiska riktlinjer.

Säkerhet

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för arbetare som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?