Product Overview

 • Samlar upp sura gaser, lättflyktiga organiska ämnen, reaktiva organiska ämnen av molekylärvikt
 • Noggranna tester av hållbarhet
 • Samlar upp följande kontaminanter:
  • Formaldehyd
  • Kolväten (lättflyktiga organiska ämnen)
  • Svavelväte
  • Aldehyder med låg molekylär vikt och organiska syror
  • Kväveoxid
  • Kvävedioxid
  • Svaveldioxid

Max driftstemperatur
 • -20˚C - 50˚C

Tekniska media

SAAFBlend WS tillverkas av en volymetrisk blandning av lika delar SAAFOxidant, SAAFCarb och SAAFCarb MA. SAAFOxidant-media tillverkas av aktivt aluminiumoxid och andra bindemedel som formas till kulformade och porösa pellets. Mediet impregneras med kaliumpermanganat för att ge bästa möjliga adsorption, absorption och oxidation av olika kontaminanter i gasform. Kaliumpermanganat appliceras jämnt under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda.SAAFCarb-media tillverkas av substrat av hög kvalitet i aktivt kol i pelletsform för att ge optimal adsorption för olika kontaminanter i gasform.

SAAFCarb MA tillverkas av aktivt kol i pelletsform som impregnerats för att ta bort sura gaser.

Adsorptionsprocess

SAAFCarb media tar bort giftiga och orena gaser genom fysisk adsorption. I processen fastnar gasen på pelletsytan.

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFOxidant- och SAAFCarb MA-media tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Gasen samlas då upp i pelletsen, där oxidationen gör att gaserna blir till oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption.

Kvalitetskontroll

SAAFBlend WS-media innehåller en volymetrisk blandning av lika delar SAAFOxidant, SAAFCarb MA och SAAFCarb. Varje media genomgår respektive kvalitetskontroller.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?