Product Overview

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

Tekniska media

SAAFBlend GP SC kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden. SAAFBlend GP SC tillverkas av en volymetrisk blandning av lika delar SAAFOxidant™ SC och SAAFCarb™. SAAFOxidant SC-media tillverkas av kulformade och porösa pellets och består av en blandning av aktivt aluminiumoxid och andra bindemedel. Mediet impregneras med kaliumpermanganat för att ge bästa möjliga adsorption, absorption och oxidation av olika kontaminanter i gasform. Kaliumpermanganat appliceras jämnt under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda. SAAFCarb-media tillverkas av aktivt kol i pelletsform som består av substrat av högsta kvalitet, för att ge bästa möjliga adsorption av olika kontaminanter i gasform.

Adsorptionsprocess

SAAFCarb media tar bort giftiga och orena gaser genom fysisk adsorption. I processen fastnar gasen på pelletsytan.

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFOxidant SC-media tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Gasen samlas då upp i pelletsen. Oxidationen gör att gaserna till blir oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption.

Kvalitetskontroll

SAAFBlend GP SC innehåller en volymetrisk blandning av lika delar SAAFOxidant SC och SAAFCarb. Varje media genomgår respektive kvalitetskontroller.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren