Product Overview

  • Samlar upp reaktiva ämnen och lättflyktiga organiska ämnen
  • Tar bort giftiga och orena gaser genom fysisk adsorption
  • Lämpligt för användning i kommersiella och industriella tillämpningar
  • Noggranna tester av hållbarhet
Max driftstemperatur
  • -20˚C - 50˚C
Relativ luftfuktighet
  • 10–95 %

Tekniska media

SAAFBlend GP kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden.

SAAFBlend GP tillverkas av en volymetrisk blandning av lika delar SAAFOxidant och SAAFCarb. SAAFOxidant media tillverkas av kulformade och porösa pellets och består av en blandning av aktivt aluminiumoxid och andra bindemedel. Mediet impregneras med kaliumpermanganat för att ge bästa möjliga adsorption, absorption och oxidation av olika kontaminanter i gasform. Kaliumpermanganat appliceras jämnt under pelletstillverkningen och fördelas över pelletsvolymen. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda. SAAFCarb-media tillverkas av aktivt kol i pelletsform som består av substrat av högsta kvalitet, för att ge bästa möjliga adsorption av olika kontaminanter i gasform.

Adsorptionsprocess

SAAFCarb media tar bort giftiga och orena gaser genom fysisk adsorption. I processen fastnar gasen på pelletsytan.

Kemisk sorptionsprocess

I den kemiska sorptionsprocessen för SAAFOxidant-media tas kontaminerade gaser bort genom adsorption, absorption och kemiska reaktioner. Gasen samlas då upp i pelletsen, där oxidationen gör att gaserna blir oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption.

Kvalitetskontroll

SAAFBlend GP innehåller en volymetrisk blandning av lika delar SAAFOxidant och SAAFCarb. Varje media genomgår respektive kvalitetskontroller.

Förpackningsalternativ

SAAFBlend GP-media förpackas i behållare som rymmer en kubikmeter samt stora säckar som rymmer 499 kg. SAAFBlend GP-media finns även i SAAF-patroner, kassetter och brickor.

Riktlinjer för tillämpningar

SAAFBlend GP-media fungerar under följande riktlinjer för tillämpningar (faktisk kapacitet och effekt kan variera):

  • Temperatur: -20 °C till 50 °C
  • Luftfuktighet: 10 % – 95 % relativ fuktighet
  • Lämplig för användning i kommersiella och industriella system med utrustning där hastigheten varierar från 50–500 FPM (0,25–2,5 m/s).

Se lämplig AAF-dokumentation för ytterligare information om kontaminerande gaser.

Krav för installation och kassering

Installatörerna måste använda skyddsmasker, skyddsglasögon och gummihandskar. När SAAFBlend GP-mediet har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Säkerhet

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för arbetare som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att arbetarna följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer.

Har du frågor?