Kemiska media för gasborttagning

SAAFOxidant

SAAFOxidant kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFCarb MA Plus

SAAFCarb MA plus kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFCarb MA. HT

SAAFCarb MA.HT kemisk media för gasborttagning har utformats för att ha en hög kapacitet för H2S och för att effektivt ta bort flera kontaminanter i gasform från luftflöden.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFCarb MB

SAAFCarb MB kemisk media för gasborttagning har impregnerats för effektiv borttagning av ammoniakgaser.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFCarb MC

SAAFCarb MC kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort klor och lättflyktiga organiska ämnen från luftflöden.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFBlend GP

SAAFCarb media tar bort giftiga och orena gaser genom fysisk adsorption. Mediet består av mångsidig blandning som tillverkas av lika delar SAAFOxidant och SAAFCarb.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAFBlend WS

SAAFBlend WS kemisk media för gasborttagning har utformats för att ta bort många olika typer av kontaminanter.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Rening av avloppsvatten
 • Avfallshantering