Gasfaskassetter och leveransanordning för kemiska media

SAAF Cassette Cleanroom Grade

SAAF Cassette CG har fått bukt med äldre kassetters begränsningar genom bättre försegling, en effektivare mediaanvändning och lägre tryckfall.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAF Cassette Heavy Duty

Utformad för krävande tillämpningar, SAAF tung kassett har fått bukt med begränsningarna hos äldre kassetter genom bättre försegling, effektivare mediaanvändning och lägre tryckfall.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten

SAAF™ Cassette Medium Duty

SAAF Cassette MD har fått bukt med äldre kassetters begränsningar genom bättre försegling, en effektivare mediaanvändning och lägre tryckfall.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Mikroelektronik
 • Museer
 • Massa och papper
 • Raffinaderier
 • Skolor och universitet
 • Avfallshantering
 • Rening av avloppsvatten