Product Overview

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Massa och papper
  • Skolor och universitet
  • Lack & Ytbehandling

Krävande konstruktion

RenuFrame fästramar, som är utformade för mycket kraftig smutsbelastning i de mest krävande driftsförhållanden, är storleksanpassade för att passa inuti 2 tum (50 mm) djupa universella fästramar och höljen med sidoåtkomst med spår på 2 tum (50 mm). De kan också vara ihopsatta i rambankerna med bultar utan användning av universella fästramar. En näthållare av galvaniserade ståltrådsstavar på 11 gauge (2,3 mm) är svetsade på frånluftssidan för att ge full förstärkning av arket under alla driftsförhållanden.

U-kanalens cellsidor bildar också en tätning runt ramens hela omkrets för att inrymma arket och förhindra läckage. Dessa egenskaper förhindrar bypass av smutsig luft. Kraftiga cellsidor med U-kanal med svetsade hållare bibehåller kvadratinriktningen under flera års användning utan att rubbas. Cellsidorna är förborrade för att kunna bulta eller nita ihop ramarna.

Arklåsande piggar förhindrar att ramarna ger efter - ojämn konstruktion

Näthållaren på tillluftssidan är också tillverkad av ståltrådsstavar på 11 gauge (2,3 mm), med fyra inåtböjda stavar för att forma piggar som penetrerar arket när nätet är stängt. Dessa pekande piggar säkrar arket inuti ramen för att förhindra att det flyttar sig, ger efter eller kröker sig, även under turbulenta förhållanden. Hållaren är gångjärnsförsedd för enkel åtkomst till arket. Hållaren som är permanent fäst på cellsidorna förhindrar att nätet försvinner eller skadas när arken byts ut.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren