Product Overview

  • Fabriksmonterad för enkel installering på plats.
  • Självrengörande funktion
  • Lågt luftflödesmotstånd
  • Lång livslängd
  • Upp till 90 % avskiljningsgrad på Arizona Coarse Test Dust 

Typical Applications