Ramar och höljen

Dinbox

Filterskåpen är gjorda för filtrering av tilluft och frånluft i luftkonditioneringssystem.

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Industri
  • Offentliga byggnader

Dust Louvre Housing

Dust Louvre Housing är ett kraftigt självrengörande filter som är utrustat med tröghetsseparator för filtrering av torra, föroreningar i granulär form.

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Luftbehandlingsenheter
  • Industriellt
  • Skolor och universitet

Luftfilterram

AAF luftfilterramar är monteringsramar för kompakta och fickfilter som är utformade med överstycken på 20 och 25 mm, såsom VariCel filter och DriPak filter.

Typical Applications

  • Livsmedelsindustrin
  • Mikroelektronik