VariCel M-Pak,Fully incinerable,antimicrobial,Cost-Saving Design,Dual-Density Media,polystyrene,fixed media pack,wet-laid fiberglass,moisture-resistant,dust holding capacity,iaq,indoor air quality,varicel,varicel mpak,rigid,rigid filter,box,box filter

Product Overview

 • ISO 16890: ePM10 70%, ePM1 55%, ePM1 65%, ePM1 80%
 • Filterklass SS-EN 779:2012: M6, F7, F8 och F9 
 • Ger jämförbar effektivitet, tryckfall och total prestanda som halverar avtrycket med ett mediapaket med ”Midi” design
 • Utrymmesbesparande utformning minskar kostnader för frakt, förvaring och hantering
 • Stabila och effektiva cellsidor i polystyren håller fast mediet
 • Helt brännbar

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård
 • Museer
 • Skolor och universitet
SS-EN 779
 • M6
 • F7
 • F8
 • F9
ISO 16890
 • ePM10 65%
 • ePM1 50%
 • ePM1 70%
 • ePM1 80%
Filterdjup
 • 149 mm
Medietyp
 • Glasfiber
Rammaterial
 • Plast
Specialstorlek finns att få
 • Nej
Antimikrobiell finns
 • Tillval
Max driftstemperatur
 • 70˚C

Kostnadsbesparande design

Att VariCel M-Pak-filtret är mindre innebär att mindre förvaringsutrymme krävs. VariCel M-Pak-filtren väger cirka 4 kg, vilket är mindre än halva vikten hos 292 mm djupa filter med cellsidor av metall. Det innebär minskade underhållskostnader och kostnadsbesparingar, eftersom VariCel M-Pak-filtren är lättare att hantera. Eftersom VariCel M-pak-filtren inte är lika djupa som liknande filter av samma typ får det dessutom plats två stycken per förpackning, vilket minskar fraktkostnaderna och minskar det lagringsutrymme som krävs. VariCel M-Pak filter halverar också volymen som ska kasseras och minskar kasseringskostnaderna. Bäst av allt är att prestandan inte blir lidande av dessa besparingar. VariCel M-Pak-filtret uppfyller, eller överstiger, prestandan för det 292 mm djupa filtret som det ersätter.

Konstruktion

Överstycke och cellsidor på VariCel M-Pak-filtret består av slagtålig polystyren. Utformningen med ett fast filtermedia ger ett filter med ojämn struktur som står emot skador vid frakt, hantering och drift. Alla komponenter hos VariCel M-Pak är helt brännbara.

Media med dubbel densitet

VariCel M-Pak-mediapaket är konstruerat av vått fiberglas som är fuktbeständigt. VariCel M-Pak-filtret står emot fri fukt i atmosfären, vilket gör det idealiskt för installation i tillämpningar med fuktproblem. Mediet är tillverkat av glasfiber i två skikt, med grövre fibrer på inluftssidan och finare fibrer på utluftssidan. Mediapaketet är bundet till cellsidorna med tätningsmedel av uretan.

Vår design av dubbelvolym gör att smutspartiklar som ska samlas upp i hela mediapaketets djup, genom att utnyttja mediets hela filtreringspotential och optimera stofthållningen. Genom att maximera stofthållningskapaciteten förlängs filtrets livslängd och minimerar driftskostnaderna.

Termoplastiska separatorer ger jämna mellanrum mellan vecken för att luften ska kunna flöda optimalt in i och genom filtret. Separatorerna säkerställer även en stor effektiv mediayta för att minska tryckfallet och eliminera behovet av aluminiumseparatorer. Utan aluminiumseparatorer, reduceras risken att mediapaket skadas av turbulent eller icke-laminärt luftflöde.

Utformade för att förbättra inomhusluftkvaliteten

VariCel M-Pak-filtren med antimikrobiell behandling (ultrabehandling) har utformats speciellt för att förbättra inomhusluften. Luftfiltren är utformade för att fånga in och samla upp luftkontaminanter i partikelform, inklusive livskraftiga mögel- och bakteriesporer. Det antimikrobiella filtermedlet är avsett att bevara mediets integritet under hela filtrets livslängd. Antimikrobiella konserveringsmedel är inte avsedda att öka filtrets effektivitet eller döda mikroorganismer ”i luften”.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?