VariCel II MH-filtret är konstruerat med samma höga standard för effektivitet och prestanda som original-VariCel II- filtret. Mediet av mikroglaspapper med vattenavstötande bindemedel och miniveck- design är också det samma som originalet.

Skillnaden är att VariCel II MH-filtret är byggt av cellsidor av metall. Det består av ett överstycke av metall med valsade kanter för säker hantering och använder AAF Flanders unika reglade cellsidor och överstycke. 

Kombinationen av unik design och cellsidor och överstycken av metall innebär att VariCel II MH-filter arbetar väl i turbulenta driftförhållanden och i miljöer med hög luftfuktighet är en fråga. Vid kombinationen med det vattenavstötande bindemedlet som används i mediet, gör metallkonstruktionen VariCel II MH-filtret höggradigt fuktbeständigt. Modellen med överstycke av metall underlättar en enkel anpassning i system med sidoåtkomst.

Finns med antimikrobiell beläggning

VariCel II MH-filtret med antimikrobiell beläggning finns i effektiviteterna MERV 14, MERV 13 och MERV 11. Antimikrobiell beläggning fungerar som ett konserveringsmedel för att garantera mediets integritet under filtrets livslängd. Den antimikrobiella beläggningen, som är EPA-registrerad och miljösäker, som hämmar tillväxten av mikroorganismer är dokumenterad att påverka IAQ.

Slimmad design

VariCel II MH-filtrets slimmade design ger minsta motstånd och optimal stofthållningskapacitet, och sänker samtidigt driftskostnaderna. Rader av pärlor av bindemedel används för att bibehålla ett jämnt mellanrum mellan vecken och ge maximalt luftflöde med minimalt motstånd. Det jämna veckmellanrummen i mediet ger högre stofthållningskapacitet och full användning av mediets hela djup.


Media med dubbel densitet ökar stofthållningskapaciteten

VariCel II MH-filtret använder media av mikroglaspapper med ett vattenavstötande bindemedel. Fibrerna formas med en konstruktion av dubbel densitet, som består av grövre fibrer på inluftssidan och finare fibrer på utluftssidan. Designen möjliggör uppsamling av partiklar genom mediets hela tjocklek, vilket avsevärt ökar stofthållningskapaciteten. Mediet är fuktbeständigt och tål oregelbunden exponering för vatten utan att filterprestandan påverkas.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren