Impress® Technology

Impress Technology (präglingsteknik) är en patenterad veckningsprocess som använder ett präglat medel för att forma den optimala veckade geometrin för lågt filtermotstånd. Detta präglingsmönster, som bildas med användning av präglingsteknik, möjliggör ett bredare mellanrum mellan vecken, en oöverträffad mekanisk styrka och förstärkta V-veck som inte kläms bort.

Energieffektiv utformning

De breda vecken och utloppskanalerna hos VariCel 2+HC-filtret ger lägre ingångs- och utgångsförluster. I kombination med ett mer flexibelt separatormaterial och bättre utnyttjande av mediet ger detta ett lågt tryckfall. Det lägre driftmotståndet minskar driftskostnaderna och energiförbrukningen och gör VariCel 2+HC till det mest kostnadseffektiva 4 tums (100 mm) filtret någonsin.


Lång livslängd

Lågt initialt tryckfall, idealiskt veckmellanrum och en mediavolym som är högre än genomsnittet, möjliggör optimerad partikelhantering och fullt utnyttjande av mediet. VariCel 2+HC har en hög stofthållningskapacitet (DHC) jämfört med andra filter på marknaden. Hög stofthållningskapacitet (DHC) kan motsvara en längre livslängd, vilket minskar antalet filterbyten.

Hög prestanda under krävande driftsförhållanden

VariCel 2+HC-mediet är fuktbeständigt och tål oregelbunden exponering för vatten utan att filterprestandan påverkas. Mediapaketet är inneslutet i slagtåliga cellsidor av plast och är helt förseglat i en vattenbaserad sampolymeremulsion som leder partiklarna förbi filtermediet. Det veckade mediet som utformats med en särskild präglingsteknik, ger ett robust mediapaket med en sprängstyrka som överstiger branschstandarden. Den veckade formen kombinerad med en stödstång i mitten ger filtret en hög mekanisk stabilitet, vilket gör att mediet behåller formen även vid hög tryckbelastning.Kompakt, utrymmesbesparande förpackning

Den slimmade designen möjliggör att fyra VariCel 2+HC-filter kan levereras i en kartong som är bara 16 tum (405 mm)hög, jämfört med de flesta konkurrerande filter, som levereras med endast en per kartong. Fraktkostnaderna och lagerutrymmet minskar därför markant.

Miljövänlig kassering

Det tunnare djupet gör kassering enkel. VariCel 2+-filtren utgör en volym på endast en tredjedel jämfört med andra högeffektiva filter, som markant minskar bidraget till deponiavfall. De är också lämpliga för förbränning då de inte innehåller några metallkomponenter.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren