Product Overview

 • ISO16890: ePM1 65%, ePM1 50% och ePM10 70%
 • SS-EN 779:2012: M6, F7 och  F8
 • Media med dubbel densitet reducerar driftskostnaderna
 • Utmärkt prestanda under krävande driftsförhållanden
 • Utformade för att förbättra inomhusluftkvaliteten
 • Vattentåligt media som är idealiskt för installationer i fuktiga områden eller där det utsätts för fukt.
 • UL-klassificerad
ISO 16890
 • ePM10 65%
 • ePM1 50%
 • ePM1 70%
 • ePM1 80%
SS-EN 779
 • M6
 • F7
 • F8
Filterdjup
 • 292 mm
Medietyp
 • Glasfiber
Rammaterial
 • Galvaniserat stål
Specialstorlek finns att få
 • Ja
Antimikrobiell finns
 • Tillval
Max driftstemperatur
 • 70˚C
 • 150 ˚C
Energiklass
 • D
 • E

Utformade för att förbättra inomhusluftkvaliteten

VariCel-filter med antimikrobiell beläggning har utformats för att förbättra inomhusluften. Luftfiltren är utformade för att fånga in och samla upp luftkontaminanter i partikelform, inklusive livskraftiga mögel- och bakteriesporer. Det antimikrobiella medlet i filtret är avsett att bevara mediets integritet under hela dess livslängd. Antimikrobiella medel är inte avsedda att öka filtrets effektivitet eller att döda mikroorganismer ”i luften” när de passerar filtret. Antimikrobiella medel är EPA-registrerade och miljösäkra.

Media med dubbel densitet reducerar driftskostnaderna

VariCel media är tillverkat av glasfiber i två skikt, med grövre fibrer på inluftssidan och finare fibrer på utluftssidan. Vår design med dubbelvolym gör att smutspartiklar fångas upp i filtrets hela djup så att mediets rengöringspotential utnyttjas maximalt. Den maximala stofthållningskapaciteten förlänger filtrets livslängd, vilket minimerar driftskostnaderna. Det vattenbeständiga mediet kan tåla oregelbunden exponering för vatten, som gör VariCel-filtren idealiska för installering i fuktiga områden eller där filtren utsätts för fukt.

Typ SH med ett enda överstycke

VariCel-filtren är utformade för system från AAF International. Ett unikt flänsat överstycke på inluftssidan gör att filtret enkelt införs och reglas i system med front- och sidoåtkomst.

Typ SH med dubbelt överstycke

VariCel-filtren är utformade för att uppgradera luftreningsprestanda och tillförlitlighet. Flänsade överstycken gör filtren kompatibla med fästramar och låsta anordningar från olika tillverkare, inklusive system med åtkomst på baksidan.

 

Byggt med ojämn struktur för beroende prestanda

VariCel:s styva konstruktion med stödjande veckat mediapaket bibehåller en kompakt och enhetlig struktur under krävande driftsförhållanden. Varierande lufthastigheter och upprepade fläktstopp påverkar inte prestandan.

Enhetlig konstruktion

Det reglade överstycket och cellsidorna längs med båda filtersidorna ger optimal tätning. Konkurrerande filter är utformade med överstycken som sitter lösare vilket ger ökad risk för bypassläckage.

Veck och separatorer sammanbundna för styrka

Under veckningsprocessen används lim på olika punkter för att binda ihop varje separator med angränsande veck. Detta förstärker mediapaketet för att minska rörligheten och förhindra att mediet skadas. Slitstyrkan ökar för att förhindra att filtret blåser ut under förhållanden med varierande luftvolym eller ovanligt högt motstånd.

Överstycken och cellsidor i galvaniserat stål skyddar filtret under transport och hantering och förhindrar korrosion under lång användning (HT VariCel filter är konstruerade av aluminiserat stål).

Enkel installation

Styv konstruktion och minimumdjup gör VariCel-filtren enkla att installera i alla typer av system.

Alternativ

VariCel-filtren kan beställas med höljen tillverkade av platt, utvidgat, galvaniserat eller aluminiserat stål på en eller båda sidorna av filtret.

Fabriksinstallerade packningar finns på överstyckenas framsida eller baksida.

Separatorer med vinylbeläggning finns för korrosiva förhållanden.

VariCel filter med ett enda överstycke, utformade för utrustning från andra tillverkare, finns även tillgängliga.

 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?