Påsfilter

DriPak PE

Filtret används i första hand som ett förfilter i ett flerstegs filtreringssystem. Dessa filter används även som filter i t.ex förråd där inte kraven på luftkvalitet är så hög. Påsfilter passar väl till luftkonditioneringssystem där man kan förvänta sig en stor mängd grovt stoft.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Museer
 • Skolor och universitet
 • Lager

DriPak NX / NX+

DriPak NX + fickfiltret är det bästa utförande A + etikettfilteret i branschen, bevisat och certifierat av Eurovent.

Typical Applications

 • Bil
 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Hotell och restaurang
 • Industriellt
 • Museer
 • Skolor och universitet

DriPak SX

Detta fickfilter i syntetmaterial har en ny avsmalnande konstruktion med mindre tryckfall och tillförlitliga filtreringsresultat.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Livsmedelsindustri
 • Museer
 • Skolor och universitet

DriPak GX

Det är avsett för för- eller slutfiltrering i central lufthantering, luftkonditionerings- och ventilationssystem samt förfiltrering för renrum.

Typical Applications

 • Bil
 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Hotell och restaurang
 • Industriellt
 • Skolor och universitet

DriPak KX

Högsta stofthållningskapacitet med optimala tryckfallsegenskaper

Typical Applications

 • Bil
 • Kommersiella byggnader
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsindustri
 • Museer
 • Skolor och universitet