Product Overview

 • Tillåter att ett enda HEPA-filter med strålflöde installeras i ett ventilationssystem med lågt CFM.
 • Utformat så att höljet kan testas på plats
 • Har olika lösningar av in- och utluftsportar
 • Filterhusets vätsketätning är skapat med hjälp av en kontinuerlig knivsegg i höljet

Typical Applications

 • Datacenter
 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin
 • Rening av avloppsvatten
Rammaterial
 • Rostfritt stål
Filtertätning
 • Gel
BIBO (säkert påsfilterbyte)
 • Ja
Integrerad filtertätning
 • Extern justering
Läckageprovning
 • ASME N510
Kvalitetssäkring
 • ASME NQA-1

GRF-serien av filterhöljen för påsbyte tillåter att ett enda HEPA-filter med strålflöde, såsom ett handskfack eller en isolator, installeras i ett ventilationssystem med lågt CFM. Dessa filterhus är utformade för partikelfiltrering. GRF-seriens design är byggd så att höljet kan testas på plats och är böjbart, genom att ha olika lösningar av in- och utluftsportar för att passa särskilda tillämpningar.

Ett av HEPA-filtrens primära användningsområde är att inrymma giftiga material.  När filtren blir kontaminerade med dessa material, är det viktigt att det finns en metod för att avlägsna filtren utan direktkontakt med operatören. GRF-seriens påsbytesfunktion gör att operatören kan byta filtren utan att komma i direktkontakt med det uppsamlade giftiga materialet, inklusive levande organismer, radioaktivt damm och cancerframkallande ämnen. 

GRF-serien av filterhus är utformade för ett enda filterbyte från enhetens ovansida. Detta hölje kan installeras genom åtkomst via ovansidan eller sidoåtkomst.  Höljet kan stödjas på olika sätt, såsom monteringsflänsar, stativ och även genom in-/utanslutningarna i vissa tillämpningar.

Det finns ingen specifik diameter för in- och utanslutningar för höljen i GRF-serien, eftersom kraven varierar avsevärt. In- och utanslutningarna på filterhusen i GRF-serien kan en slangstump eller rörbit för svetsning, gängat rör, flänsat rör, sanitärtillpassningar eller andra önskade anslutningar.

Filterhusets vätsketätning skapas mellan höljet och filtret med hjälp av en cirkulär knivsegg i höljet. Knivseggen passar in i kanalen på filtrets uppströmsände, vilken fylls med en trögflytande icke-torkande tätningsblandning.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?