Påsbyte

BF-serien med geltätade höljen för påsbyte

BF-serien av filterhus med sidofunktion är utformade för geltätning av primära filter. Dessa höljen används vanligen i kritiska processer, där farliga luftburna partiklar eller gaser måste förhindras från att komma ut i atmosfären.

Typical Applications

  • Datacenter
  • Sjukvård
  • Mikroelektronik
  • Livsmedelsindustrin
  • Rening av avloppsvatten

BG-serien med packningstätade höljen för påsbyte

BG-serien av höljen för påsbyte är ett filterhus med sidofunktion som är utformat för att uppfylla kraven på luftfiltrering i industrier och forskningsanläggningar som hanterar farliga eller giftiga biologiska, radiologiska eller cancerframkallande material. Det har en port med sidoåtkomst för påsbyte som tillåter att filter och koladsorberare som har kontaminerats under drift, kan avlägsnas från höljet utan direktkontakt med underhållspersonal.

Typical Applications

  • Datacenter
  • Sjukvård
  • Mikroelektronik
  • Livsmedelsindustrin
  • Rening av avloppsvatten