Product Overview

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader
  • Skolor och universitet
  • Lack & Ytbehandling
AmerSeal självtätande, ring- och länkpanelfilter finns i utformningarna Guld (4 lager), Blå (3 lager), och Grön (2 lager). AmerSeal-filter är utformade som en enhet. Lager av AmerSeal filtermedia viras runt hela filtret och på särskilda punkter på ytan för att binda samman trådramen med medielagren. Hela enheten har utformats för tillförlitlig och problemfri drift.

Länkpaneler

Länkpaneler används främst i system med sidoåtkomst där hela panelen enkelt kan sättas in och tas bort från kanalen som en enhet. Detta innebär enkel åtkomst utan att man behöver några särskilda verktyg för borttagning. Snabbare och enklare filterbyten sparar underhållskostnader och -tid. Länkutformningen gör även att man undviker bypass mellan filtren, som kan innebära att ofiltrerad luft kommer in i systemet.

Spara på frakt och förvaring

AmerSeal-filtrens utformning minskar kostnaderna för frakt och förvaring jämfört med vanliga filter som har kartongramar. Detta innebär att om du använder AmerSeal-filter behöver du inte åka till återförsäljaren lika ofta för hjälp med underhåll. Dessutom är förpackningarna mindre.

Förbättrade prestanda för inomhusluft

Alla AmerSeal-filter finns med antibakteriellt skydd. Det antibakteriella skyddet motverkar spridning av mikrober som påverkar inomhusluftens kvalitet. När det antibakteriella skyddet används på AmerSeal filtermedia bibehålls filtrets motståndskraft under hela livslängden genom att begränsa spridningen av mikrober som det kommer i kontakt med.

Tillförlitliga prestanda

AAF:s förfinade tillverkningsprocesser säkerställer tillförlitliga prestanda för alla AmerSeal-filter. Tillförlitligheten innebär att du får filter som du kan lita på, varje gång du använder ett AmerSeal-filter i din VVS-anläggning. AAF arbetar hela tiden med att förbättra inomhusluften. Under mer än 90 år har vår slogan varit ”Better Air is Our Business”. Vår erfarenhet och vår kunskap finns i varje AmerSeal-filter som du köper.