Product Overview

Pureflo FPM fläktdrivna filtermoduler med kåpa består av ett stycke, har låg vikt och låg profil och består av en fläkt/motorenhet och ett minipleat HEPA/ULPA-filter som utformats för att ge ett vertikalt luftflöde i en riktning från undertaken. Modulerna finns i två storlekar: nominell 24" x 24" (610 x 610 mm) och 24" x 48" (610 x 1200 mm) som utbytbar standardenhet. Modulernas effektivitet är 99,99 % för partiklar i storleken 0,3 mikrometer och 99,9995 % för partiklar i storleken 0,12 mikrometer.

Beaktanden vid tillämpning och installation

Pureflo FPM-moduler rekommenderas för renrumsmiljöer vid tillverkning av mikroelektronik, halvledare och medicinska produkter.

Den övre delen av filtren i standardmodulerna kan bytas ut genom att ta bort hela enheten från taket. Filtren spänns fast i fläktkammaren mot en knivtätning som infogats i en gel för att skapa en läckagefri tätning. När filtret tas bort stör detta inte höljet. Filter med neoprentätning finns som tillval.

Modulerna har gängade insatser med ögleskruvar i storleken ¼″ (6 mm) i varje hörn på överdelen för att fästa vajrar som tål seismisk aktivitet. Tätningsmaterial av skumplast ska appliceras på t-stångsytorna som modulen vilar på.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren